Intonacja opadająca

W wymowie potocznej nie wymawia się głosek i wyrazów oddzielnie. Wymowa jest płynna, opadająca. To jest przyczyna kilku małych zmian w wymowie.

  • Wewnątrzwyrazowy:: Odkiaľ ste? /otkiaľ sťe/
  • Międzywyrazowa:: Som tu s mojou rodinou. /som tu z mojou roďinou/

Dochodzi do upodobnień fonetycznych – głoski dźwięczne mogą utracić dźwięczność a bezdźwięczne ją zyskać. Te zmiany często nie są dostrzegane przez mówiących.