Spółgłoski sylabotwórcze r, ŕ, l, ĺ

Każda sylaba w języku słowackim musi zawierać samogłoskę lub dwugłoskę:

mám jedna sylaba
o-tec dwie sylaby
pí-sať dwie sylaby
cvi-če-nie trzy sylaby

Oprócz samogłosek i dwugłosek funkcję sylabotwórczą mogą pełnić także spółgłoski r, ŕ, l, ĺ.

stĺp jedna sylaba
vlk jedna sylaba
pr-šať dwie sylaby
vŕ-ba dwie sylaby
ja-bl-ko trzy sylaby
zmrz-li-na trzy sylaby