Члены предложения

Сказуемое

Сказуемое – обязательный член предложения, один из его главных членов. Обычно выражается глаголом в спрягаемой форме.

Вопрос: Čo robí + подлежащее?

 • Dnes večer ideme do kina.
 • Karl je v Nemecku.
 • Chcete ísť s nami?
 • Spite osem hodín!

Подлежащее

Подлежащее – второй главный член предложения. Чаще всего выступает в именительном падеже.

Вопрос: Kto/čo + сказуемое?

 • Žiak píše úlohu.
 • Dieťa plače.
 • Dievčatá tancujú.
 • Moja rodina býva na Slovensku.
 • Auto je pokazené.

В словацком языке подлежащее (если оно выражено местоимением) может быть в предложении, но не обязательно:

 • Som Zuzana./Ja som Zuzana.
 • Bývaš v Bratislave./Ty bývaš v Bratislave.

Оба варианта правильны. Второй вариант используется обычно тогда, когда мы хотим подчеркнуть подлежащее:

 • JA bývam v Bratislave, TY v Trnave.

В некоторых предложениях нет подлежащего (т. наз. одночленные предложения).

 • Prší.
 • Sneží.
 • Hrmí.
 • Je teplo.

Дополнение

Второстепенный член предложения, дополняющий сказуемое. Дополнение выражает то, на что направлено действие.

Выделяются:

 • прямое дополнение (в винительном падеже без предлога)
  Вопрос: koho? čo?
  • Mama varí večeru.
  • Žiak píše úlohu.
  • Dieťa kreslí obrázok.
  • Peter číta knihu.
 • косвенное дополнение (в любом падеже, кроме винительного, без предлога или с предлогом)
  • Karol podal spolužiakovi knihu.
  • Rozprávali sa o prázdninách.
  • Deti pomáhajú rodičom.
  • Idem so sestrou do školy.

Обстоятельства

Второстепенный член предложения, в первую очередь развивающий глагол. Обозначает различные обстоятельства действия:

 • место
  Вопрос: kde? kam? a pod.
  • Bývame v Košiciach.
  • tvoji rodičia doma?
  • Cestoval som do Nemecka.
  • Deti sa hrajú vonku.
 • время
  Вопрос: kedy? ako dlho? a pod.
  • Dnes máme voľno.
  • Večer musím pracovať.
  • O tretej idem zo školy.
  • Autobus ide o deviatej.
 • образ действия
  Вопрос: ako? a pod.
  • Cestoval som električkou.
  • Môžem platiť kreditnou kartou?
  • Žiaci usilovne pracujú.
  • Hovorím po slovensky.
 • причина
  Вопрос: prečo? a pod.
  • Neprišiel pre chorobu.
  • Plače od radosti.
  • Urobila to z lásky.

Определение

Второстепенный член предложения, развивающий существительное.

Вопрос: aký?

 • согласованное определение (которое согласуется с существительными в роде, числе и падеже) - стоит перед существительным
  • To je môj nový počítač.
  • Prvý deň v týždni je pondelok.
  • Rozprávali sa o letných prázdninách.
  • Kúpila som si pekné tričko.
 • несогласованное определение - стоит за существительным
  • To je auto môjho otca.
  • Eva dostala kyticu kvetov.
  • Cesta autom je pohodlná.
  • Slovenčina je jazyk Slovákov.