Slovosled

Oznamovacia veta

Zvyčajný slovosled:
podmet + prísudok + ostatné vetné členy + bodka (.)

Slovosled v slovenčine je viac-menej voľný:

 • Peter ide dnes prvý raz do školy.
 • Peter ide dnes prvý raz do školy.
 • Dnes ide Peter prvý raz do školy.
 • Do školy ide dnes Peter prvý raz.
 • Prvý raz ide dnes Peter do školy.

= význam vety sa nemení, zmenou slovosledu však môžeme klásť na jednotlivé slová dôraz.

Opytovacia veta

Zvyčajný slovosled:
(opytovacie zámeno) + prísudok + podmet + ostatné vetné členy + otáznik (?)

 • Jano býva v Bratislave.
 • Býva Jano v Bratislave?
 • Jano ide do školy.
 • Kam ide Jano?

Rozkazovacia veta

Zvyčajný slovosled:
(oslovenie) + prísudok + ostatné vetné členy + výkričník (!)

 • Píš úlohu!
 • Spite osem hodín!
 • Deti, čítajte knihy!

Súvetie

Priraďovacie súvetie je jednoduché spojenie dvoch alebo viacerých viet, slovosled sa nemení.

Slovosled v podraďovacom súvetí je vysvetlený vždy pri príslušnom type súvetia.

Slovosled vo vete s datívom a akuzatívom

 • Peter si zabudol knihu. Martina, požičaj mu knihu

Vo vete máme predmet v akuzatíve (knihu) a predmet v datíve (mu). Slovosled závisí aj od toho, čím sú tieto predmety vyjadrené. Zapamätajte si dve pravidlá:

 1. Ak sú obidva predmety vyjadrené zámenami, vtedy je poradie D + A.
 2. Ak je jeden z predmetov vyjadrený substantívom a druhý zámenom, prednosť má zámeno pred substantívom.
Požičaj mu ju.
D zámeno + A zámeno
Požičaj ju Petrovi.
A zámeno + D substantívum
Požičaj mu knihu.
D zámeno + A substantívum
 • Otec požičal synovi auto.
 • Otec mu požičal auto.
 • Podaj mi tú knihu.
 • Podaj mi ju.
 • Dal si bratovi kľúče?
 • Rodičia kúpili darčeky dcére. Kúpili jej ich včera.
 • Lektor dal študentovi úlohu. Dal mu ju na víkend.
 • Architekt ukázal projekty klientom. Architekt im ich ukázal na dnešnom stretnutí.

V prípade rozvitejšej vety a dôrazu môže byť tento slovosled opačný:

 • Požičaj tú knihu Petrovi.
 • Otec požičal svoje auto synovi.