Частки

Частки виражають особисте ставлення того, хто говорить до висловленого

Поділяємо їх на:

  1. вступнi: nuž, aspoň, prosím, azda, však
  2. витікаючі: až, ešte, práve, napríklad, asi, sotva

Це незмінні слова ( ми їх не відмінюємо та не утворюємо ступені порівняння).