Frase composta

Una frase complessa è una combinazione di due o più frasi.

Quando entrambe le parti della frase hanno lo stesso significato, la frase intera si chiama frase composta. Quando la frase consiste di una frase principale e una subordinata (non equivalenti) si chiama frase complessa.

Frase composta

Una frase composta è l'insieme di due o più proposizioni.

frase principale + frase principale (+ frase principale + frase principale)

Ne conosciamo diversi tipi

 • copulativa:
  Žiak sedí a píše úlohu.
 • disgiuntiva:
  Buď sa hrajte s kočíkom, alebo kreslite obrázky.
 • avversativa:
  Chceli sme ísť na výlet, ale pršalo.
 • comparativa:
  Deti poslúchali, ba aj hračky si upratali.

Frase composta

Una frase complessa è una combinazione di due o più frasi non equivalenti.

frase principale + Proposizione subordinata

La preposizione subordinata sviluppa sempre la frase principale

Slovensko je stredoeurópska krajina. / Slovensko je krajina v strednej Európe.

Queste sono frasi semplici, non complesse. In queste frasi abbiamo sottolineato l'attributo (usiamo la domanda: Aky?).

Slovensko je krajina, ktorá sa nachádza v strednej Európe.

Abbiamo formato una frase complessa. L'aggettivo della frase precedente è stato rimpiazzato da una proposizione attributiva.

Domandiamo attraverso la frase principale e rispondiamo usando la proposizione subordinata.

Aká krajina je Slovensko? Taká, ktorá sa nachádza v strednej Európe.

Possiamo anche sostituire l'oggetto con una proposizione oggettiva, il soggetto con una proposizione soggettiva, l'avverbio causale con una proposizione causale, etc.

Dievčatá sa rozprávali o prázdninách.
Oggetto (o čom?)
frase semplice
Dievčatá sa rozprávali o tom, čo robili cez prázdniny.
Proposizione oggettiva (o čom?)
frase complessa
Neprišiel do školy pre chrípku.
Avverbio di causa (prečo?)
frase semplice
Neprišiel do školy, lebo mal chrípku.
Proposizione causale (prečo?)
frase complessa

Subordinata oggettiva

 • Povedz, čo...
 • Myslím si, že...
 • Vieš, že...

Ora vedremo come formare frasi complesse con una proposizione oggettiva. Domandiamo usando la domanda: o čom?, čo? na čo? etc. Esempi:

Povedz, čo robíš dnes večer. Čo povedz? - Čo robíš dnes večer. Di cosa farai questa sera. Cosa diresti? - Cosa farai questa sera?
Myslím si, že Jano nepríde. Čo si myslím? - Že Jano nepríde. Penso che Jano non verrà. Cosa ne pensi? - Che Jano non verrà.
Vieš, že Bratislava je hlavné mesto Slovenska? Čo vieš? - Že Bratislava je hlavné mesto Slovenska. Sapevi che Bratislava è la capitale della Slovacchia? Cosa sai? - Che Bratislava è la capitale della Slovacchia.
Teším sa, že sa zasa uvidíme. Na čo sa teším? - Že sa zasa uvidíme. Sono felice che ti rivedrò. Per cosa sono felice? - Per il fatto che ti rivedrò.

In questa frase, usiamo spesso la congiunzione že.

 • Teším sa, že prídeš.
 • Povedal, že chodí na strednú školu.
 • Viem, že nič neviem.
 • Viete, že Peter teraz pracuje v Bratislave?

Ordine delle parole.

L'ordine delle parole non cambia (ma ad esempio, sa, può cambiare posizione nella frase).

 • Jano nie je doma.
 • Povedal, že Jano nie je doma.
 • Zuzka bola cez prázdniny na esperantskom kongrese.
 • Vieš, že Zuzka bola cez prázdniny na esperantskom kongrese?
 • Stretneme sa zajtra.
 • Dohodli sme sa, že sa stretneme zajtra.

Subordinata avverbiale causale

Prečo nemôže ísť Miško von? Perché Miško non può uscire?
Lebo je chorý. Perché sta male.
Miško nemôže ísť von, lebo je chorý. Miško non può usci.re perché sta male

Musíš ísť domov, lebo je veľa hodín. Devi andare a casa, perché è tardi.
Prečo musíš ísť domov? Lebo je veľa hodín. Perché devi andare a casa? Perché è tardi.
Prečo je Miško chorý? Lebo nebol teplo oblečený.
Miško je chorý, lebo nebol teplo oblečený.
Perché Miško sta male?
Miško sta male perché non era ben coperto.
Prečo teraz leží v posteli? Lebo má horúčku.
Teraz leží v posteli, lebo má horúčku.
Perché ora è coricato nel letto? Perché ha la febbre.
Ora è coricato nel letto perché ha la febbre.
Prečo má horúčku? Lebo prechladol.
Má horúčku, lebo prechladol.
Perché ha la febbre? Perché ha preso freddo.
Lui ha la febbre perché ha preso freddo.
Ja som neprechladla. Teplo som sa obliekla.
Ja som neprechladla, lebo som sa teplo obliekla.
Non ho preso freddo. Ero ben coperto.
Non ho preso freddo perché ero ben vestito.
Tom nemôže pracovať. Bolí ho chrbát.
Tom nemôže pracovať, lebo ho bolí chrbát.
Tom non può lavorare. Gli fa male la schiena.
Tom non può lavorare perché gli fa male la schiena.

Ordine delle parole.

L'ordine delle parole non cambia (ma ad esempio, sa, può cambiare posizione nella frase).

 • Musím ísť domov. Je neskoro.
 • Musím ísť domov, lebo je neskoro.
 • Dnes nejdem do školy. Som chorý.
 • Dnes nejdem do školy, lebo som chorý.
 • Nejdem von. Učím sa.
 • Nejdem von, lebo sa učím.

Subordinata avverbiale temporale

Keď bolo teplo, išli sme sa kúpať.
Kedy sme sa išli kúpať? Keď bolo teplo.
Quando faceva caldo andavamo a nuotare.
Quando andavamo a nuotare? quando faceva caldo.
Keď napadol sneh, deti sa išli sánkovať.
Kedy sa deti išli sánkovať? Keď napadol sneh.
Quando nevicava i bambini andavano a giocare con lo slittino.
Quando andavano i bambini a giocare con lo slittino? Quando nevicava.
Keď som mal desať rokov, otec mi kúpil nový bicykel.
Kedy mi otec kúpil nový bicykel? Keď som mal desať rokov.
Quando avevo dieci anni mio padre mi comprò una bici nuova.
Quando mio padre mi comprò una bici nuova? Quando avevo dieci anni.

Abbiamo formato una frase complessa con una proposizione avverbiale di tempo. Facciamo domande usando kedy? ako často? ako dlho? In questo tipo di frasi spesso usiamo la congiunzione keď.

Ordine delle parole.

Ordine usuale delle parole.

Keď mal Jano čas, často sa lyžoval.
congiunzione keď + predicato + soggetto + altri elementi della frase

Certamente possiamo scambiare le parti del discorso di una frase complessa.

Otec mi kúpil nový bicykel, keď som mal desať rokov.

Subordinata attributiva

Ora impareremo come formare frasi complesse con proposizioni relative. Domandiamo con le preposizioni interrogative aký? ktorý? In questa frase, spesso mettiamo insieme i pronomi relativi ktorý, ktorá, kaj ktorom...

Slovensko je krásna krajina. frase semplice
Slovensko je krajina, ktorá je krásna. frase complessa
Aká krajina? Krajina, ktorá je krásna.
Vybral som si lacnejšie tričko. frase semplice
Vybral som si tričko, ktoré je lacnejšie. frase complessa
Aké tričko? Tričko, ktoré je lacnejšie.
Čítam veľmi zaujímavý článok. frase semplice
Čítam článok, ktorý je veľmi zaujímavý. frase complessa
Aký článok? Článok, ktorý je veľmi zaujímavý.

Queste frasi complesse sono spesso usate per chiarimenti, definizioni, descrizioni, etc. Ad esempio:

 • Slovensko je krajina, ktorá sa nachádza v strednej Európe.
 • Aká krajina? Krajina, ktorá sa nachádza v strednej Európe.
 • Redaktor je človek, ktorý píše články na Wikipédii.
 • Aký človek? Človek, ktorý píše články na Wikipédii.

Ordine delle parole.

L'ordine delle parole non cambia (ma ad esempio, sa, può cambiare posizione nella frase).

 • Wikipédia je encyklopédia. Je zadarmo.
 • Wikipédia je encyklopédia, ktorá je zadarmo.
 • To je program. Slúži na písanie textu.
 • To je program, ktorý slúži na písanie textu.
 • Slovensko je štát. Nachádza sa v Európe.
 • Slovensko je štát, ktorý sa nachádza v Európe.