Nomoj de landoj kaj popoloj

Krajina
Lando
Som z/zo...
Mi venas de...
Bývam v/vo/ na...
Mi loĝas en...
Národnosť (muž, žena)
Nacieco (viro, virino)
Hovorím (po)...
Mi parolas...
Jazyk
Lingvo
Albánsko z Albánska v Albánsku Albánec, Albánka (po) albánsky albánčina
Anglicko z Anglicka v Anglicku Angličan, Angličanka (po) anglicky angličtina
Belgicko z Belgicka v Belgicku Belgičan, Belgičanka
Bulharsko z Bulharska v Bulharsku Bulhar, Bulharka (po) bulharsky bulharčina
Česko z Česka v Česku Čech, Češka (po) česky čeština
Čína z Číny v Číne Číňan, Číňanka (po) čínsky čínština
Dánsko z Dánska v Dánsku Dán, Dánka (po) dánsky dánčina
Fínsko z Fínska vo Fínsku Fín, Fínka (po) fínsky fínčina
Francúzsko z Francúzska vo Francúzsku Francúz, Francúzka (po) francúzsky francúzština
Grécko z Grécka v Grécku Grék, Grékyňa (po) grécky gréčtina
Holandsko z Holandska v Holandsku Holanďan, Holanďanka (po) holandsky holandčina
Chorvátsko z Chorvátska v Chorvátsku Chorvát, Chorvátka (po) chorvátsky chorvátčina
Írsko z Írska v Írsku Ír, Írka (po) írsky írčina
Japonsko z Japonska v Japonsku Japonec, Japonka (po) japonsky japončina
Litva z Litvy v Litve Litovčan, Litovčanka (po) litovsky litovčina
Lotyšsko z Lotyšska v Lotyšsku Lotyš, Lotyška (po) lotyšsky lotyština
Macedónsko z Macedónska v Macedónsku Macedónec, Macedónka (po) macedónsky macedónčina
Maďarsko z Maďarska v Maďarsku Maďar, Maďarka (po) maďarsky maďarčina
Nemecko z Nemecka v Nemecku Nemec, Nemka (po) nemecky nemčina
Nórsko z Nórska v Nórsku Nór, Nórka (po) nórsky nórčina
Poľsko z Poľska v Poľsku Poliak, Poľka (po) poľsky poľština
Portugalsko z Portugalska v Portugalsku Portugalec, Portugalka (po) portugalsky portugalčina
Rakúsko z Rakúska v Rakúsku Rakúšan, Rakúšanka
Rusko z Ruska v Rusku Rus, Ruska (po) rusky ruština
Slovensko zo Slovenska na Slovensku Slovák, Slovenka (po) slovensky slovenčina
Slovinsko zo Slovinska v Slovinsku Slovinec, Slovinka (po) slovinsky slovinčina
Srbsko zo Srbska v Srbsku Srb, Srbka (po) srbsky srbčina
Španielsko zo Španielska v Španielsku Španiel, Španielka (po) španielsky španielčina
Švajčiarsko zo Švajčiarska vo Švajčiarsku Švajčiar, Švajčiarka
Švédsko zo Švédska vo Švédsku Švéd, Švédka (po) švédsky švédčina
Taliansko z Talianska v Taliansku Talian, Talianka (po) taliansky taliančina
Turecko z Turecka v Turecku Turek, Turkyňa (po) turecky turečtina
Ukrajina z Ukrajiny na Ukrajine Ukrajinec, Ukrajinka (po) ukrajinsky ukrajinčina