Вживання ä

Голосний ä ("широке е") пишемо тільки після приголосних b, p, m, v.

Приклади:

  • bábätko у типі dievča (holúbä, žriebä...)
  • päta, päsť, päť, opäť, späť
  • mäso, mäta, pamäť, smäd, mäkký
  • deväť, väčší, obväz, zväz

У звичайній мові замість нього ми вимовляємо голосну Е.

  • bábätko [ba:betko]
  • päť [peť]