ä 발음의 사용

모음 ä („široké e“) 는 자음 b, p, m, v 뒤에서만 사용됩니다.

예 :

  • bábätko 단어에서 이와 같이 활용됩니다 dievča (holúbä, žriebä...)
  • päta, päsť, päť, opäť, späť
  • mäso, mäta, pamäť, smäd, mäkký
  • deväť, väčší, obväz, zväz

보통 이 문자를 모음 e와 같이 발음합니다.

  • bábätko [ba:betko]
  • päť [peť]