Prepoziții

Prepozițiile exprimă relațiile între cuvinte.

Ele se împart în:

  • simple: na, v, pod, nad, od, z, po, medzi, za
  • compuse: popod, ponad, popred

Sunt cuvinte care nu se declină ( nici nu se declină, nici nu se conjugă, nici nu se compară).

v (vo)? + L
z (zo) + G
do + G
k (ku) + D
s (so) + I
pri + L
na + L
nad + I
pod + I
pred + I
za + I
oproti + D

Prepozițiile în limba slovacă se leagă de anumite cazuri. O anumită prepoziție se poate lega chiar de două sau trei cazuri diferite.

Zuzka položila knihu na stôl. na + A (direcție)
Kniha leží na stole. na + L (loc)

Deosebiți:

Ide do školy. KAM (ÎNCOTRO)
Je v škole. KDE (UNDE)
Ide zo školy. ODKIAĽ (DE UNDE)

Prima propoziție exprimă direcția mișcării - ÎNCOTRO. Am folosit legătura prepozițională do [în, spre] + Genitiv. De asemenea:

na + A na vlakovú stanicu
k + D k domu

A doua propoziție exprimă, UNDE se găsește ceva (într-un loc). Am folosit legătura prepozițională v [în] + Locativ. De asemenea:

na + L na vlakovej stanici
pri + L pri dome

A treia propoziție exprimă direcția mișcării - DE UNDE. Am folosit legătura prepozițională z [din] + Genitiv. De asemenea:

z + G z vlakovej stanice
z + G z domu

Kde - kam (Unde - încotro)

Na akej škole študuješ? = Kde študuješ? (UNDE)

na + L na strednej, základnej škole, na univerzite, na gymnáziu
v + L v meste, v Bratislave, v Nitre

Na akú školu chodíš? = Kam chodíš do školy? (ÎNCOTRO)

na + A na strednú školu, na univerzitu, na gymnázium
do + G do škôlky, do školy, do Nitry, do Bratislavy, do Trnavy
Kde si? Kam ideš?
Som v... + L Idem do... + G
Som na... + L Idem na... + A
Idem cez... + A
Som v banke.
Sunt pe bancă.
Idem do banky.
Merg la bancă.
Som na pošte.
Sunt la poștă.
Idem na poštu.
Merg la poștă.
Idem cez park.
Merg prin parc.