A ritmikus rövidülés szabálya

A szlovák nyelv a többi szláv nyelvtől az ún. ritmikai rövidülés szabályával tér el: a szlovákban közvetlenül egymás mellett nem állhat két hosszú szótag.

Hosszú szótagok azok, melyekben van hosszú magánhangzó (á, é, í, ó, ú), hosszú szótagalkotó mássalhangzó (ŕ, ĺ) vagy kettőshangzó (ia, ie, iu, ô). Ezzel a szabállyal gyakran találkozunk a melléknevek esetében.

 • pekná ruža (szép rózsa)
 • červená ruža (piros rózsa)
 • krásna ruža (gyönyörű rózsa)

Mivel a krásn- szótő hosszú, az -ý, -á, -é végződéseknek rövidülniük kell: krásny, krásna, krásne. A pekn- és a červen- szótövek rövidek, ezért a végződés normális marad (pekná, červená).

A rövidülés során a hosszú magánhangzó rövidekké alakulnak, a kettőshangok pedig így változnak meg:

 • ia – a
 • ie – e
 • iu – u
 • ô – o

A ritmikai rövidülés szabálya alól sok kivétel van.

Kivételek a ritmikus rövidülés szabálya alól

Főneveknél:

 • vysvedčenie minta, pl.: lístie, prútie, skálie
 • nőnemű főnevek (többes szám birtokos eset), pl.: básní, tlačiarní, piesní
 • žena, ulica, mesto minták (többes szám birtokos eset), pl.: výhier/výher, hospodárstiev
 • -iar, -iareň végződésűek pl.: múčiar, bieliareň
 • a ná-, zá-, sú- előraggal rendelkező szavak pl.: nátierka, zásielka, súčiastka

Mellékneveknél:

 • páví minta, pl.: líščí, kohútí

Névmásoknál:

 • határozatlan névmásoknál, pl.: niekým, niečím, bárským, bohviečie, čertviečím, ktoviekým, neviemčiu

Igéknél:

 • gyakorító ige, pl.: chválievať, strážievať
 • rozumieť minta, pl.: zmúdrieť
 • határozói igenév, pl.: chváliac, súdiac
 • folyamatos melléknévi igenév, pl.: chváliaci, súdiaci
 • befejezett történésű melléknévi igenév (arch.), pl.: vyliavší, zakliavší

Különböző összetett szavaknál, pl.:

 • prvýkrát, tisícnásobne, viacmiestny