Pronomoj

Pronomoj anstataŭas substantivojn, adjektivojn, numeralojn aŭ adverbojn. Pronomoj ne nomas objektojn, sed indikas ilin.

 • Žiak píše úlohu. - On píše úlohu.
 • Rád čítam zaujímavé knihy. - Rád čítam také knihy.

Ni dividas ilin al:

 1. Personaj:
  • a) bazaj: ja, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony
  • b) posedaj: môj, tvoj, jeho, jej, náš, váš, ich
 2. Refleksivaj:
  • a) bazaj: seba/sa (en Dativo sebe/si)
  • b) posedaj: svoj
 3. Montraj: ten, , to, , tie, tento, táto, toto, títo, tieto, onen, oné...
 4. Demandaj: kto? čo? aký? ktorý? kde? kedy? prečo? ako? koľký?
 5. Rilataj (en subfrazoj): kto, čo, aký, ktorý, kde, kedy, prečo, ako, koľký...
 6. Nedifinaj: niečo, dakto, bárskoľko, všeličo, ktosi, kdekoľvek...
 7. Determinaj: ten istý, taký istý, iný, každý, všetci, nikto, nijaký, sám, samý...

Deklinaciado de pronomoj

Deklinaciado de personaj pronomoj

Pronomoj ja, ty, on kaj ono havas longan (mňa, teba, jeho...) kaj mallongan (ma, ťa, ho...) formojn. La mallonga formo neniam estas uzata en la komenco de frazo.

 • Vidím ťa. Ťa vidím.
 • Vidím teba. Teba vidím.

a) bazaj

Singularo Pluralo
N ja ty on ona ono my vy oni ony
G mňa/ma teba/ťa jeho/neho/
-ňho/-ň
jej/nej jeho/neho/
nás vás ich/nich ich/nich
D mne/mi tebe/ti jemu/nemu/
mu
jej/nej jemu/nemu/
mu
nám vám im/nim im/nim
A mňa/ma teba/ťa jeho/neho/
ho/-ňho/
ju/ňu jeho/ho/
nás vás ich/nich ich/ne
L (o) mne (o) tebe (o) ňom (o) nej (o) ňom (o) nás (o) vás (o) nich (o) nich
I mnou tebou ním ňou ním nami vami nimi nimi

Rimarko: la formojn neho, nemu, nej, ňu, nim, ne, ktp. oni uzas nur en kunmetaĵoj kun prepozicioj.

 • Čakám na neho.
 • Idem k nemu.
 • Bez nich je smutný.

b) posedaj

Singularo
Vira genro Ina genro Neŭtra genro
N môj moj-a moj-e
G môj-ho moj-ej môj-ho
D môj-mu moj-ej môj-mu
A
 • môj-ho ?
 • môj ?
moj-u moj-e
L moj-om moj-ej moj-om
I moj-ím moj-ou moj-ím
Pluralo
Vira genro (vivaj objektoj) Ĉiuj aliaj
N moj-i moj-e
G moj-ich moj-ich
D moj-im moj-im
A moj-ich moj-e
L moj-ich moj-ich
I moj-imi moj-imi

Rimarko: Ni same deklinacias ankaŭ pronomojn tvoj, náš, váš kaj svoj.

Pri posedaj pronomoj ni demandas uzante demandajn pronomojn čí, čia, čie laŭ tio, kian genron havas rilata substantivo.

 • Čí je to pes? To je môj pes.
 • Čia je to kniha? To je tvoja kniha.
 • Čie je to auto? To je naše auto.
 • Čí to rodičia? To moji rodičia.
 • Čie to knihy? To moje knihy.
 • Čie to autá? To moje autá.
Singularo Pluralo
čí čia čie čí (vivaj virgenraj) čie (ceteraj)
JA môj dom moja mama moje dieťa moji rodičia moje deti
TY tvoj dom tvoja mama tvoje dieťa tvoji rodičia tvoje deti
MY náš dom naša mama naše dieťa naši rodičia naše deti
VY váš dom vaša mama vaše dieťa vaši rodičia vaše deti
ON, ONO jeho dom mama dieťa rodičia deti
ONA jej dom mama dieťa rodičia deti
ich dom mama dieťa rodičia deti

Posedaj pronomoj de la unua (jamôj; my - náš) kaj la dua (tytvoj; vy - váš) personoj estas deklinaciataj laŭ la rilata substantivo.

 • tvoja malá sestra
 • tvoju malú sestru
 • o tvojej malej sestre
 • ...

La posedaj pronomoj de la tria persono (onjeho; onajej; onojeho; oniich; ony - ich) estas nedeklinaciebla! En ĉiuj genroj, nombroj kaj kazoj ili restas samaj.

 • jeho dom, jeho domu, jeho domy...
 • jej mačka, jej mačky, jej mačke...
 • ich auto, ich auta, ich autá...

Deklinaciado de refleksivaj pronomoj

a) bazaj

 • N -
 • G - seba
 • D - sebe/si
 • A - seba/sa
 • L - (o) sebe
 • I - sebou

Refleksiva pronomo en la slovaka povas esti uzata ankaŭ kun tiuj verboj, kun kiuj en via lingvo ĝi ne estas uzataj, kaj male:

volať sa mám sa - mi fartas

Konjuganciante refleksiva pronomo ne ŝanĝiĝas!

 • Ako sa voláš?
 • Volám sa Kristína.
 • Oni sa volajú Karl a Tom.

b) posedaj

Singularo
Vira genro Ina genro Neŭtra genro
N svoj svoj-a svoj-e
G svoj-ho svoj-ej svoj-ho
D svoj-mu svoj-ej svoj-mu
A
 • svoj-ho ?
 • svoj ?
svoj-u svoj-e
L svoj-om svoj-ej svoj-om
I svoj-ím svoj-ou svoj-ím
Pluralo
Vira genro (vivaj objektoj) Ĉiuj aliaj
N svoj-i svoj-e
G svoj-ich svoj-ich
D svoj-im svoj-im
A svoj-ich svoj-e
L svoj-ich svoj-ich
I svoj-imi svoj-imi

Kiam ni uzas posedan pronomon svoj?

Jano mi požičal knihu. Čiu knihu? Svoju knihu. -> Jano mi požičal svoju knihu.
Jano pruntodonis al mi libron. Kies libron? Sian libron. - Jano pruntodonis al mi sian libron.

Atentu! Oni ne povas diri: Svoja kniha je zaujímavá.. La frazo ne havas signifon.

On mi požičal svoju knihu.
Peter mi požičal (Petrovu) knihu.
On mi požičal svoju knihu.
Jano mi požičal (Janovu) knihu.
On mi požičal jeho knihu.
Peter mi požičal Janovu knihu.
On mi požičal jeho knihu.
Jano mi požičal Petrovu knihu.
Ona mi požičala svoju knihu.
Martina mi požičala (Martininu) knihu.
Ona mi požičala svoju knihu.
Lucia mi požičala (Luciinu) knihu.
Ona mi požičala jej knihu.
Martina mi požičala Luciinu knihu.
Ona mi požičala jej knihu.
Lucia mi požičala Martininu knihu.

Aliaj ekzemploj:

 • Rodičia dali svoje deti do materskej školy.
 • Trénujte svoju pamäť!
 • Svoj mozog musíme cvičiť.
 • Deti ľúbia svojich rodičov.

Deklinaciado de montraj pronomoj

Singularo Pluralo
N ten to tie
G toho tej toho tých tých
D tomu tej tomu tým tým
A toho / ten ? to tých tie
L (o) tom tej tom tých tých
I tým tou tým tými tými

Deklinaciado de demandaj pronomoj

Singularo Pluralo
N aký? aká? aké? akí? aké?
G akého? akej? akého? akých? akých?
D akému? akej? akému? akým? akým?
A akého? / aký? ? akú? aké? akých? aké?
L (o) akom? akej? akom? akých? akých?
I akým? akou? akým? akými? akými?
Singularo Pluralo
N čí? čia? čie? čí? čie?
G čieho? čej? čieho? čích? čích?
D čiemu? čej? čiemu? čím? čím?
A čieho? / čí? ? čiu? čie? čích? čie?
L (o) čom? čej? čom? čích? čích?
I čím? čou? čím? čími? čími?

Deklinaciado de demandaj pronomoj kto, čo (kazaj demandoj)

N kto? čo?
G koho? čoho?
D komu? čomu?
A koho? čo?
L (o) kom? čom?
I kým? čím?

Diferenco inter aký kaj ktorý

 • Do akého obchodu? ni demandas pri ecoj de la objekto. Ekzemple:
  Do malého obchodu, do veľkého obchodu, do nového obchodu...
 • Do ktorého obchodu? ni demandas pri certa objekto. Ekzemple:
  Do tohto obchodu, do toho nového obchodu na Dlhej ulici...
 • Aké tričko sa ti páči? biele, červené, dlhé, krátke, moderné....
 • Ktoré tričko sa ti páči? tamto, toto biele, to červené...

Diferenco inter radi kaj rady

Chcete ísť s nami?

Veľmi radi! viroj aŭ viroj + inoj, infanoj vira genro, vivaj obj.
Veľmi rady! nur virinoj aŭ infanoj ĉiuj aliaj genroj
Oni radi. viroj aŭ viroj + inoj, infanoj vira genro, vivaj obj.
Ony rady. nur virinoj aŭ infanoj ĉiuj aliaj genroj

Kiam en la grupo estas almenaŭ unu viro aŭ knabo (substantivo estas de la vira genro), tiam ni devas uzi oni (radi).