Főnevek

Főnevek, melyek embereket, állatokat, tárgyakat, tulajdonságokat, történéseket neveznek el.

Feloszthatjuk őket:

Köznevek Ugyanahhoz a csoporthoz, fajtához tartozó emberek, állatok, tárgyak elnevezései.
Kis kezdőbetűvel írjuk őket.
človek, učiteľ, pes, dom, strom, kniha, škola, mesiac, leto, pondelok, január
Tulajdonnevek Adott, egyéni személyek, állatok, tárgyak, ünnepek, földrajzi egységek elnevezései...
NAGY kezdőbetűvel írjuk őket. A napok, illetve hónapok neveit nem tulajdonnévként.
Zuzana, Dunčo, Vysoké Tatry, Bratislava, Slovensko, Vianoce, Veľká noc
Konkrét Emberek, állatok, tárgyak elnevezései
Anyaggal bíró, az érzékszervek számára érzékelhető
brat, Karol, mačka, pes, ryba, zajac, stôl, dom, kniha, škola
Absztrakt Tulajdonságok, történések elnevezései
Anyagtalan, az érzékszervek számára nem érzékelhető
zdravie, múdrosť, šťastie, láska, leto, prázdniny, matematika

Főnevek ragozása

A szlovák nyelvben a főneveket többfajta minta alapján ragozzuk. Minden nyelvtani nemnek (hím, nő, semleges) megvannak a maga mintái. Ugyanúgy, ahogy tudnunk kell a szlovák nyelvben, hogy egy adott főnév milyen nemű, tudnunk kell azt is, hogy milyen minta szerint ragozzuk. Ennek köszönhetően tudjuk helyesen használni.

Pl.: a mama főnevet a žena minta szerint ragozzuk.

Egyes szám Többes szám
žena
N žena ženy
G ženy žien
D žene ženám
A ženu ženy
L (o) žene ženách
I (so) ženou ženami
Egyes szám Többes szám
mama
N mama mamy
G mamy mám
D mame mamám
A mamu mamy
L (o) mame mamách
I (so) mamou mamami

Továbbá: babka, vnučka, dcéra, rodina, priateľka...

A chlapec főnevet a chlap minta szerint ragozzuk.

Egyes szám Többes szám
chlap
N chlap chlapi
G chlapa chlapov
D chlapovi chlapom
A chlapa chlapov
L (o) chlapovi chlapoch
I (so) chlapom chlapmi
Egyes szám Többes szám
chlapec
N chlapec chlapci
G chlapca chlapcov
D chlapcovi chlapcom
A chlapca chlapcov
L (o) chlapcovi chlapcoch
I (so) chlapcom chlapcami ?

Továbbá: vnuk, dedko, otec, syn, priateľ, študent, muž...

A főnevek mintái

Hím nem

Élő főnevek Élettelen főnevek Idegen eredetű főnevek
chlap hrdina dub stroj kuli
Egyes szám N chlap hrdin-a dub stroj kuli
G chlap-a hrdin-u dub-a stroj-a kuli-ho
D chlap-ovi hrdin-ovi dub-u stroj-u kuli-mu
A chlap-a hrdin-u dub stroj kuli-ho
L chlap-ovi hrdin-ovi dub-e stroj-i kuli-m
I chlap-om hrdin-om dub-om stroj-om kuli-m
Többes szám N chlap-i hrdin-ovia dub-y stroj-e kuli-ovia
G chlap-ov hrdin-ov dub-ov stroj-ov kuli-ov
D chlap-om hrdin-om dub-om stroj-om kuli-om
A chlap-ov hrdin-ov dub-y stroj-e kuli-ov
L chlap-och hrdin-och dub-och stroj-och kuli-och
I chlap-mi hrdin-ami dub-mi stroj-mi kuli-ami

Segítség:

Hím nem
élő ? élettelen ?
 • Mássalhangzóra vagy -o-ra végződnek
  chlap, chlapec, otec, brat, syn, učiteľ, spolužiak, priateľ, pes, lev, dedo, Jano, Martin
 • -a végződésűek
  hrdina, hokejista, huslista, cyklista, vodca, sluha
 • Kemény vagy egyéb magánhangzók
  dub, dom, strom, obraz, hrad, plot, stôl, vlak
 • Lágy mássalhangzóra végződnek
  stroj, kôš, oheň, nôž, čaj, počítač

A hímnemű, állati főneveket egyes számban a chlap minta szerint, míg többes számban a dub minta szerint (ha a főnév kemény vagy egyéb mássalhangzóra végződik) vagy a stroj minta szerint (ha a főnév lágy mássalhangzóra végződik) ragozzuk.

Minta chlap

A chlap minta szerint ragozzuk:

 • hímnemű, élő főnevek, melyek mássalhangzóra vagy -o-ra végződnek:
  chlapec, otec, syn, dedo, Jano, pes, vnuk, spolužiak
 • csak egyes számban - állati főnevek:
  pes, vlk, vták, lev, medveď, kôň

Megj.: A többes számú N.-nak akár -ovia (synovia, otcovia, dedovia...) a -ia (učitelia, bratia...) végződése is lehet.

Minta hrdina

A hrdina minta szerint ragozzuk:

 • -a végződésű, (élő) hímnemű főneveket:
  sudca, sluha, hokejista, huslista

Megj.: Az -ista végződésű szavaknak többes szám N.-ban -i végződésük lesz (huslisti, hokejisti...).

Minta dub

A dub minta szerint ragozzuk:

 • kemény vagy egyéb mássalhangzóra végződő, (élettelen) hímnemű főnevek:
  potok, dom, strom, obraz, autobus, trolejbus, pondelok, utorok, štvrtok, piatok
 • csak többes számban - kemény vagy egyéb mássalhangzóra végződő, állati főnevek:
  slon, had, vlk, lev

Minta stroj

A stroj minta szerint ragozzuk:

 • lágy mássalhangzóra végződő, (élettelen) hímnemű főnevek:
  kôš, oheň, nôž, čaj, počítač, dážď, máj, kameň
 • csak többes számban - lágy mássalhangzóra végződő, állati főnevek:
  medveď, kôň, mravec

Minta kuli

A kuli minta szerint ragozzuk:

 • idegen eredetű hímnemű főnevek, férfi kereszt és vezetéknevek, melyek a következő magánhangzókra végződnek: i, y, í, e, é, ä, ű, ö, ő:
  pony, grizly, abbé, Škultéty, Goethe, Krčméry, Nietsche

Nő nem

Egyes szám
žena ulica dlaň kosť gazdiná idea
N žen-a ulic-a dlaň kosť gazdin-á ide-a
G žen-y ulic-e dlan-e kost-i gazdin-ej ide-y
D žen-e ulic-i dlan-i kost-i gazdin-ej ide-i
A žen-u ulic-u dlaň kosť gazdin-ú ide-u
L žen-e ulic-i dlan-i kost-i gazdin-ej ide-i
I žen-ou ulic-ou dlaň-ou kosť-ou gazdin-ou ide-ou
Többes szám
N žen-y ulic-e dlan-e kost-i gazdin-é ide-y
G žien/-í ulíc/-í dlan-í kost-í gazdín ide-í
D žen-ám ulic-iam dlan-iam kost-iam gazdin-ám ide-ám
A žen-y ulic-e dlan-e kost-i gazdin-é ide-y
L žen-ách ulic-iach dlan-iach kost-iach gazdin-ách ide-ách
I žen-ami ulic-ami dlaň-ami kosť-ami gazdin-ami ide-ami

Segítség:

Nő nem
-a végződésűek Mássalhangzóra végződnek
 • Az -a előtt kemény vagy egyéb mássalhangzó áll
  žena, voda, hlava, ruka, noha, chata, Bratislava, Nitra, rodina
 • Az -a előtt lágy mássalhangzó áll
  ulica, práca, stanica, schôdza, tabuľa, ruža, cibuľa, vaňa, nedeľa
 • Többes szám N.-ban -e végződésűek
  dlaň, pieseň, loď, báseň
 • Többes szám N.-ban -i végződésűek
  kosť, noc, krv, vlasť

Minta žena

A žena minta szerint ragozzuk:

 • -a végződésű nőnemű főnevek. Az -a előtt kemény mássalhangzó áll:
  mama, dcéra, vnučka, rodina, kniha, cesta, voda, ruka, noha, hlava, streda, sobota

Megj.: Ha többes szám genitívnél nem teszünk a szóhoz semmilyen végződést, akkor a szótő hosszabbodik meg.

 • mama - mám
 • kniha - kníh
 • ruka - rúk
 • noha - nôh

Minta ulica

Az ulica minta szerint ragozzuk:

 • -a végződésű nőnemű főnevek. Az -a előtt lágy mássalhangzó áll.:
  práca, stanica, schôdza, tabuľa, ruža, cibuľa, vaňa, fľaša, nedeľa, chvíľa

Megj.: Ha többes szám genitívnél nem teszünk a szóhoz semmilyen végződést, akkor a szótő hosszabbodik meg.

 • stanica - staníc
 • tabuľa - tabúľ
 • fľaša - fliaš
 • chvíľa - chvíľ

Minta dlaň

A dlaň minta szerint ragozzuk:

 • nőnemű, mássalhangzóra végződő főneveket. Többes szám N.-ban -e végződésűek (dlane):
  pieseň, loď, báseň, reportáž, posteľ, predpoveď

Minta kosť

A kosť minta szerint ragozzuk:

 • nőnemű, mássalhangzóra végződő főneveket. Többes szám N.-ban -i végződésűek (kosti):
  vec, noc, step, pomoc, zmes, radosť, krv

Minta gazdiná

A gazdina minta szerint ragozzuk:

 • nőnevű főneveket - de csak néhány szót. Mindig személyek - többnyire feudalizmus korabeli - elnevezésről van ebben az esetben szó.:
  princezná, kráľovná, cisárovná, šľachtičná, stryná

Minta idea

Néha megkülönböztetjük az idea mintát is. Az idea minta szerint ragozzuk:

 • idegen eredetű, nőnemű főneveket, -ea, -ou, -ua végződésekkel -ea, -oa, -ua:
  orchidea, Andrea, aloa, Nikaragua, Ikea

Teljesen önálló ragozásuk van a mať és a pani szavaknak.

Egyes szám Többes szám
mať
N mať mater-e
G mater-e mater-í
D mater-i mater-iam
A mať mater-e
L mater-i mater-iach
I mater-ou mater-ami
Egyes szám Többes szám
pani
N pan-i pan-ie
G pan-ej pan-í
D pan-ej pan-iam
A pan-iu pan-ie
L pan-ej pan-iach
I paň-ou pan-iami

Megj.: A pani főnevet csak akkor ragozzuk, ha önmagában áll. Ha egy tulajdonnévvel kapcsoljuk össze, akkor nem kell ragozni.

 • to je pani Malá
 • ideme od pani Malej
 • ideme k pani Malej
 • vidím pani Malú

Semleges nem

Egyes szám
mest-o srdce vysvedčenie dievča
N mest-o srdc-e vysvedčen-ie dievč-a
G mest-a srdc-a vysvedčen-ia dievč-aťa
D mest-u srdc-u vysvedčen-iu dievč-aťu
A mest-o srdc-e vysvedčen-ie dievč-a
L mest-e/-u srdc-i vysvedčen-í dievč-ati
I mest-om srdc-om vysvedčen-ím dievčať-om
Többes szám
N mest-á srdc-ia vysvedčen-ia dievč-atá/-ence
G miest/-í sŕdc vysvedčen-í dievč-at/-eniec
D mest-ám srdc-iam vysvedčen-iam dievč-atám/-encom
A mest-á srdc-ia vysvedčen-ia dievč-atá/-ence
L mest-ách srdc-iach vysvedčen-iach dievč-atách/-encoch
I mest-ami srdc-ami vysvedčen-iami dievč-atami/-encami

Segítség:

Semleges nem
 • -o vagy -um végződésűek
  mesto, auto, jablko, Slovensko, epiteton, múzeum
 • -e végződésűek
  srdce, vajce, more, nástupište, pole
 • -ie végződésűek
  vysvedčenie, lístie, stretnutie, námestie, umenie
 • -a vagy -ä végződésűek
  dievča, dieťa, zviera, kura, žriebä

Minta mesto

A mesto minta szerint ragozzuk:

 • semlegesnemű -o végződésű főnevek:
  auto, koleso, jablko, Slovensko, kakao, drevo, dielo, vedro, oko, ucho, brucho, mydlo
 • -on vagy -um végződésű idegen szavaknál:
  epiteton, múzeum

Minta srdce

A srdce minta szerint ragozzuk:

 • -e végződésű, semlegesnemű főnevek:
  vajce, more, nástupište, pole

Minta vysvedčenie

A vysvedčenie minta szerint ragozzuk:

 • -ie végződésű, semlegesnemű főnevek:
  lístie, stretnutie, zahraničie, námestie, umenie

Megj.: A toldalékok mindig hosszúak, az esetükben nem számít a ritmikai rövidülés szabálya.

Minta dievča

A dievča minta szerint ragozzuk:

 • -a vagy -ä végződésű, semlegesnemű főnevek:
  dieťa, zviera, páža, knieža, mláďa, kura, žriebä

Megj.: A dieťa szónak ezek a többes számú alakjai:
deti, detí, deťom, deti, o deťoch, s deťmi.

Többes számú főnevek

Néhány főnévnek csak többes számú alakja van, annak ellenére, hogy kifejezetten egy tárgyat jelöl:

 • tie nohavice, tie plavky, tie šaty, tie okuliare, tie nožnice, tie pľúca, tie Košice
 • Čo je to? To okuliare.
 • Aké okuliare? Okuliare nové.
 • Čie to okuliare? Okuliare mamine.
 • Tie okuliare nové a mamine.

Az ilyen főneveknek nincs egyes számú alakjuk. Ezeket nevezzük többes számú főneveknek (lat. pluralia tantum). Csak többes számban ragozzuk őket.

Többes számú főnév:

jedny nohavice
dvoje nohavice

Különböztesse meg:

Egy tárgy (többes számú főnév) Több tárgy
 • nohavice
 • plavky
 • nohavičky
 • slipy
 • rifle
 • šaty
 • rukavice (jedna rukavica, dve rukavice)
 • topánky (jedna topánka, dve topánky)
 • čižmy (jedna čižma, dve čižmy)
 • ponožky (jedna ponožka, dve ponožky)

Többes számú főnevekkel gyakran találkozunk a földrajzi elnevezéseknél.

 • mesto Košice
 • mesto Levice
 • mesto Trenčianske Teplice
 • pohorie Vysoké Tatry
 • pohorie Nízke Tatry
 • Alpy, Benátky, Atény, Piešťany, Donovaly, Kúty...

Foglalkozások elnevezése nőnemben

Nőnemű foglalkozásneveket a -ka toldalék hozzáadásával képezzük:

 • lekár - lekárka
 • predavač - predavačka
 • kuchár - kuchárka
 • učiteľ - učiteľka
 • podnikateľ - podnikateľka
 • kuchár - kuchárka
 • pekár - pekárka
 • manažér - manažérka
 • sekretár - sekretárka
 • policajt - policajtka
 • prekladateľ - prekladateľka
 • fotograf - fotografka

Ha hímnemű foglalkozás név -k végződésű, akkor a -k-ból -č végződés lesz és csak ezután adjuk a szóhoz a -ka képzőt.

 • právnik - právnička
 • pokladník - pokladníčka
 • čašník - čašníčka
 • tanečník - tanečníčka
 • lekárnik - lekárnička
 • informatik - informatička
 • chemik - chemička

Kicsinyítések

Ha gyerekekkel beszélgetünk, gyakran használjuk a szavak kicsinyített alakját.

auto - autíčko autó - autócska
dom - domček ház - házikó / házacska
dieťa - dieťatko gyerek, gyermek - gyerekecske, gyermekecske / kisgyermek, kicsike
mama - mamička mama - mamácska, anyácska
 • Kde máš autíčka, Janko?
 • Páči sa ti tento domček pre bábiky?
 • Aké krásne dieťatko!
 • Kde máš mamičku?
 • stb.
dom
domček
strom
stromček
auto
autíčko
posteľ
postieľka

Egy szónak néha több kicsinyített alakja is van, pl.:

 • Zuzana - Zuzka, Zuzička, Zuzanka...
 • ruka - rúčka, ručička...
 • mama - mamka, mamička, mamulienka...
 • otec - otecko
 • tato - tatko, tatíčko

Igei főnevek

Egy cselekvést, eseményt jelölnek, mint az igék, de főnévi alakjuk van. Nagyon egyszerűen képezzük őket: a písať főnévi igenévből levágjuk a -ť végződést és hozzáadjuk a -nie vagy -tie toldalékot: písanie. Mindegyik semlegesnemű és a vysvedčenie minta szerint ragozzuk őket. A ritmikai rövidülés szabálya is érvényesül: zapnúť - zapnutie.

písať + A To je program na písanie + G
písať text To je program na písanie textu.
Ez a program szövegírásra való.
počúvať + A To je program na počúvanie + G
počúvať hudbu To je program na počúvanie hudby.
Ez a program zenehallgatásra való.

Vigyázat / Figyelem:
kresliť - kreslenie, vidieť - videnie, zapnúť - zapnutie, vypnúť - vypnutie