Pády

Slovenčina rozlišuje 6 pádov, ktoré sú tradične očíslované:

 • 1. pád - nominatív (N)
 • 2. pád - genitív (G)
 • 3. pád - datív (D)
 • 4. pád - akuzatív (A)
 • 6. pád - lokál (L)
 • 7. pád - inštrumentál (I)

Piaty pád vokatív sa v súčasnosti už takmer nepoužíva. Vo funkcii oslovenia ho nahradil nominatív.

 • Ako sa máte, pán Kováč?
 • Kde bývaš, Zuzka?
 • Otec, kedy prídeš?

Zachovalo sa a používa sa len zopár tvarov vokatívu: pane, človeče, bože, majstre, šéfe, chlapče, otče, synu, bratku, priateľu, švagre, kmotre, chlape, Zuzi, babi, oci, mami.

Nominatív

Nominatív je prvý pád v slovenčine. Ako základný tvar skloňovaného slova uvádzame v slovníkoch vždy tvar nominatívu. Odpovedá na otázku: kto? čo?

Podmet vety je väčšinou v nominatíve.

 • žena je pekná.
 • Žiak píše úlohu.
 • Slovensko leží v strednej Európe.

Nominatív používame aj pri oslovení (nominatív takmer úplne nahradil predtým používaný piaty pád, vokatív).

Genitív

Genitív je druhý pád v slovenčine. Pýtame sa naň otázkami: koho? čoho? Napr.:

Idem z domu.
Idem od domu.
Idem do domu.

Genitív sa používa aj na vyjadrenie vlastníctva:

 • Lenka má knihu. To je kniha Lenky.
 • Môj otec má auto. To je auto môjho otca.
 • Lenka -> To je dom Lenky.
 • Peter -> To je auto Petra.
 • žiak -> To je zošit žiaka.
 • priatelia -> To sú knihy priateľov.
 • môj priateľ -> To je pes môjho priateľa.

Pozrite aj: Skloňovanie osobných zámen

Datív

Datív je tretí pád v slovenčine. Pýtame sa na neho otázkami: komu? čomu?

Daj bratovi knihu. Daj bratovi knihu.
Toto tričko sa mi páči. Toto tričko sa mi páči.
Páčia sa vám tieto nohavice? Páčia sa vám tieto nohavice?
Zuzke sa tieto nohavice nepáčia. Zuzke sa tieto nohavice nepáčia.

Akuzatív

Akuzatív je štvrtý pád v slovenčine, jeden z najčastejšie používaných. Označuje priamy objekt (teda to, čo je dejom zasiahnuté). Spája sa napr. so slovesami vidieť, robiť, mať....

 • Peter, čo vidíš na tejto fotografii?
 • Je tam môj otec, moja mama a naše auto. (N)
 • Vidím môjho otca, moju mamu a naše auto. (A)
 • Sú tam jeho študenti, jej deti a ich knihy. (N)
 • Vidím jeho študentov, jej deti a ich knihy. (A)
 • Kde je moja kniha? (N)
 • Ja mám tvoju knihu. (A)
 • Čo robíš? Robím domácu úlohu. (A)

Lokál

Lokál je šiesty pád v slovenčine. Na lokál sa pýtame otázkami: o kom? o čom?

Lokál je VŽDY spojený s predložkou. Je to predložkový pád.

 • Rozprávame sa o prázdninách.
 • Kde je Zuzka? Zuzka je v škole.
 • Na námestí sa koná koncert.
 • Kde bývaš? Bývam v Bratislave.

Používa sa aj pri časových výrazoch:

 • Ráno vstávam o siedmej.
 • O dvanástej obedujeme.
 • Prídem po piatej hodine.

Inštrumentál

Inštrumentál je siedmy pád v slovenčine. Je to pád, ktorým vyjadrujeme okolnostné významy miesta, času, nástroja, prostriedku alebo príčiny. Pýtame sa naň otázkami: {1}

Inštrumentál bez predložky (kým? čím?) vyjadruje spôsob, napr. spôsob cestovania, platenia a pod.

 • byť niečím/niekým
 • stať sa niečím/niekým
 • zaoberať sa niečím/niekým
 • živiť sa niečím
 • inšpirovať sa niečím/niekým
 • cestovať niečím
 • platiť niečím
 • prekvapiť niečím
 • zásobovať niečím
 • pokrývať niečím
 • dláždiť niečím
 • zabávať niečím
 • Čím cestuješ do školy?
 • Cestujem autobusom/vlakom/električkou.
 • Môžem platiť kreditnou kartou?
 • Po meste turisti cestujú taxíkmi.
 • Píšeme farebnými ceruzkami.
 • Nejedz rukami.
 • Deti sa utierajú uterákmi.
 • Nezaoberáme sa parciálnymi problémami.
 • Študenti prekvapili originálnymi nápadmi.
 • Inšpiruje sa bojovými umeniami.
 • Bufet zásobujeme minerálkami.

Inštrumentál sa môže spájať s predložkami: s (so), pod, nad, pred, za, medzi

 • S kým ideš do mesta?
 • Idem s bratom.
 • Karol sa stretol s priateľmi.
 • Rozprávam sa so spolužiakmi.
 • Dieťa sa hrá s hračkami.
 • Rozprávame sa s priateľmi a kamarátmi pri káve.
 • Parkujeme pred vašimi oknami.
 • Nové obchodné centrum stavajú za záhradami.
 • Pod nohami máme pevnú zem.
 • Vietor zúril nad lesmi a horami.
 • Medzi domami je krásny park.

Treba rozlišovať:

 • S kým ideš do školy? S priateľmi. = Ja a priatelia ideme do školy.
 • Čím/ako ideš do školy? Autobusom. = Ja idem do školy autobusom. = pomocou autobusu

Predložka s má vokalizovaný tvar so pred slovami, ktoré začínajú na s, š, z, ž (kvôli ľahšej výslovnosti). Vokalizovanú predložku so vyslovujeme [zo], napr.:

 • so svetrom [zo svetrom]
 • so školou [zo školou]
 • so záhradou [zo záhradou]
 • so žiakmi [zo žiakmi]

Predložky pod, nad, pred, za, medzi majú priestorový význam. Spájajú sa s inštrumentálom, keď ide o určenie miesta (kde?). Predložky pred a medzi majú aj časový význam:

 • Prišla som skoro, ešte pred študentkami.
 • Medzi štvrtou a šiestou (hodinou) sme boli na večeri.