Падежи

В словацком языке шесть падежей, которые обычно перечисляют в следующем порядке:

 • 1. Именительный (N, nominatív)
 • 2. Родительный (G, genitív)
 • 3. Дательный (D, datív)
 • 4. Винительный (A, akuzatív)
 • 6. Местный (L, lokál)
 • 7. Творительный (I, inštrumentál)

Пятый, звательный, падеж используется редко. Вместо него употребляется форма именительного падежа в функции обращения.

 • Ako sa máte, pán Kováč?
 • Kde bývaš, Zuzka?
 • Otec, kedy prídeš?

Сохранилось и используется лишь несколько форм звательного падежа: pane, človeče, bože, majstre, šéfe, chlapče, otče, synu, bratku, priateľu, švagre, kmotre, chlape, Zuzi, babi, oci, mami.

Именительный падеж

Именительный падеж — первый падеж в словацком языке. В качестве основной формы склоняемого слова в словарях всегда указывается именительный падеж. Он отвечает на вопросы: kto? čo?

В именительном падеже обычно стоит подлежащее.

 • žena je pekná.
 • Žiak píše úlohu.
 • Slovensko leží v strednej Európe.

Используется этот падеж и для официального обращения (он почти вытеснил пятый, звательный, который употребляли раньше).

Родительный падеж

Родительный — второй падеж в словацком языке. Отвечает на вопросы: koho? čoho?. Например:

Idem z domu.
Idem od domu.
Idem do domu.

Родительный падеж еще используется для обозначения принадлежности:

 • Lenka knihu. To je kniha Lenky.
 • Môj otec auto. To je auto môjho otca.
 • Lenka -> To je dom Lenky.
 • Peter -> To je auto Petra.
 • žiak -> To je zošit žiaka.
 • priatelia -> To knihy priateľov.
 • môj priateľ -> To je pes môjho priateľa.

См. также: Склонение личных местоимений

Дательный падеж

Дательный — третий падеж в словацком языке. Отвечает на вопросы: komu? čomu?.

Daj bratovi knihu. Отдай книгу брату.
Toto tričko sa mi páči. Мне нравится эта футболка.
Páčia sa vám tieto nohavice? Тебе нравятся эти брюки?
Zuzke sa tieto nohavice nepáčia. Зузке не нравятся эти брюки.

Винительный падеж

Винительный падеж — четвертый падеж в словацком языке, один из наиболее часто использующихся. Он указывает на прямое дополнение (то есть на объект действия). Следует за глаголами, напр vidieť, robiť, mať....

 • Peter, čo vidíš na tejto fotografii?
 • Je tam môj otec, moja mama a naše auto. (N)
 • Vidím môjho otca, moju mamu a naše auto. (A)
 • tam jeho študenti, jej deti a ich knihy. (N)
 • Vidím jeho študentov, jej deti a ich knihy. (A)
 • Kde je moja kniha? (N)
 • Ja mám tvoju knihu. (A)
 • Čo robíš? Robím domácu úlohu. (A)

Предложный падеж

Предложный падеж — шестой падеж в словацком языке. Отвечает на вопросы: o kom? o čom?

Предложный падеж ВСЕГДА используется с предлогом.

 • Rozprávame sa o prázdninách.
 • Kde je Zuzka? Zuzka je v škole.
 • Na námestí sa koná koncert.
 • Kde bývaš? Bývam v Bratislave.

Он также используется для выражений о времени:

 • Ráno vstávam o siedmej.
 • O dvanástej obedujeme.
 • Prídem po piatej hodine.

Творительный падеж

Творительный падеж — седьмой падеж в словацком языке. Это падеж, при помощи которого определяются обстоятельственные значения места, времени, орудия, средства или причины. Он отвечает на вопрос: {1}

Творительный падеж без предлога (kým? čím?) означает образ действия, напр.: средство передвижения, платежа и т.п.

 • byť niečím/niekým
 • stať sa niečím/niekým
 • zaoberať sa niečím/niekým
 • živiť sa niečím
 • inšpirovať sa niečím/niekým
 • cestovať niečím
 • platiť niečím
 • prekvapiť niečím
 • zásobovať niečím
 • pokrývať niečím
 • dláždiť niečím
 • zabávať niečím
 • Čím cestuješ do školy?
 • Cestujem autobusom/vlakom/električkou.
 • Môžem platiť kreditnou kartou?
 • Po meste turisti cestujú taxíkmi.
 • Píšeme farebnými ceruzkami.
 • Nejedz rukami.
 • Deti sa utierajú uterákmi.
 • Nezaoberáme sa parciálnymi problémami.
 • Študenti prekvapili originálnymi nápadmi.
 • Inšpiruje sa bojovými umeniami.
 • Bufet zásobujeme minerálkami.

Творительный падеж может выступать с предлогами: s (so), pod, nad, pred, za, medzi

 • S kým ideš do mesta?
 • Idem s bratom.
 • Karol sa stretol s priateľmi.
 • Rozprávam sa so spolužiakmi.
 • Dieťa sa hrá s hračkami.
 • Rozprávame sa s priateľmi a kamarátmi pri káve.
 • Parkujeme pred vašimi oknami.
 • Nové obchodné centrum stavajú za záhradami.
 • Pod nohami máme pevnú zem.
 • Vietor zúril nad lesmi a horami.
 • Medzi domami je krásny park.

Не путайте:

 • S kým ideš do školy? S priateľmi. = Ja a priatelia ideme do školy.
 • Čím/ako ideš do školy? Autobusom. = Ja idem do školy autobusom. = на автобусе

У предлога s есть вокализованная форма so, которая выступает перед словами, начинающимися на s, š, z, ž (для облегчения произношения). Вокализованный предлог произносим как [zo], напр.:

 • so svetrom [zo svetrom]
 • so školou [zo školou]
 • so záhradou [zo záhradou]
 • so žiakmi [zo žiakmi]

Предлоги pod, nad, pred, za, medzi имеют пространственное значение. Они употребляются с творительным падежом, если речь идет об определении места (где?). Предлоги pred и medzi имеют также временное значение.

 • Prišla som skoro, ešte pred študentkami.
 • Medzi štvrtou a šiestou (hodinou) sme boli na večeri.