Užitečné fráze

Najčastejšie výrazy Nejčastější výrazy

Áno. Ano.
Nie. Ne.
Nech sa páči. Ať se líbí. / Prosím.
Prosím. Prosím.
Ďakujem. Děkuji.
Nie je za čo. Není za co.
Dobrú chuť. Dobrou chuť.
Podobne. / Aj vám Nápodobně. / Také vám.
Na zdravie. Na zdraví.
Prepáč. / Prepáčte. Promiň. / Promiňte.
Nič sa nestalo. Nic se nestalo.
Milujem ťa. Miluji tě.
Všetko najlepšie! Všechno nejlepší!
Koľko to stojí? Kolik to stojí?
Pozor! Pozor!
Horí! Hoří!
Pomoc! Pomoc!

Zoznámenie sa Seznámení se

Dovoľte, aby som sa predstavil... / Dovoľte, aby som sa predstavila... Dovolte, abych se představil... / Dovolte, abych se představila...
Rád by som vám predstavil pána... Rád bych vám představil pana...
Rada by som vám predstavila pani... Rád bych vám představila paní...
Ako sa voláš? / Ako sa voláte? Jak se jmenuješ? / Jak se jmenujete?
Teší ma. Těší mě.
Hovoríš po slovensky? / Hovoríte po slovensky? Mluvíš slovensky? / Mluvíte slovensky?
Áno, hovorím po slovensky, ale nie veľmi dobre. Ano, mluvím slovensky, ale ne moc dobře.
Nie, nehovorím po slovensky. Ne, nemluvím slovensky.
Nerozumiem. Nerozumím.
Ako sa máš? / Ako sa máte? Jak se máš? / Jak se máte?
Dobre. / Zle. / A ty? / A vy? Dobře. / Špatně. A ty? / A vy?

Cestovanie Cestování

vlak vlak
autobus autobus
taxík taxík
auto auto
lietadlo letadlo
občiansky preukaz občanský průkaz
pas pas
preukaz poistenca průkaz pojištěnce
Lístok do Bratislavy, prosím. Lístek do Bratislavy, prosím.
Je to miesto voľné? Je to místo volné?
Dobrý deň, kontrola cestovných lístkov. Dobrý den, kontrola jízdenek.
Nasledujúca zastávka Trnava. Příští zastávka Trnava.
Konečná, prosím, vystupovať! Konečná, prosím, vystupovat!

V meste Ve městě

Kde nájdem... Kde najdu...
hotel hotel
potraviny potraviny
nemocnica nemocnice
lekáreň lékárna
autobusová stanica / vlaková stanica autobusové nádraží / vlakové nádraží
banka banka
zmenáreň směnárna
pošta pošta
informačné centrum informační centrum
centrum mesta centrum města
štadión stadion
pizzeria pizzerie
trafika trafika
reštaurácia restaurace
kaviareň s Wifi kavárna s Wifi
Vchod / Východ Vchod / Východ
Úschovňa batožín Úschovna zavazadel
Príchody / Odchody / Meškanie Příjezdy / Odjezdy / Zpoždění
Vstup zakázaný Vstup zakázán
Otvorené / Zatvorené Otevřeno / Zavřeno
Fajčenie zakázané Kouření zakázáno
Neotvárať Neotvírat
Prvá pomoc / Pohotovosť První pomoc / Pohotovost
WC muži / WC ženy WC muži / WC ženy
Páni / Dámy Páni / Dámy

V hoteli V hotelu

Máte voľnú izbu? Máte volný pokoj?
Všetky izby sú obsadené. Všechny pokoje jsou obsazeny.
Chcem si rezervovať dve izby. Chci si rezervovat dva pokoje.
Mám u vás rezervovanú izbu. Mám u vás rezervovaný pokoj.
izba s kúpeľnou a WC pokoj s koupelnou a WC
Koľko to stojí na noc? / Koľko to stojí na deň? Kolik to stojí na noc? / Kolik to stojí na den?
Sú v cene aj raňajky? Jsou v ceně i snídaně?
na jednu noc vrátane raňajok na jednu noc včetně snídaně
Kde si môžem kúpiť...? Kde si mohu koupit...?
Čo si prajete? Co si přejete?
Prajete si ešte niečo? Přejete si ještě něco?
Nie, ďakujem, to je všetko. Ne, děkuji, to je všechno.
Mohli by ste mi rozmeniť dvadsať / päťdesiať / sto eur? Mohli byste mi rozměnit dvacet / padesát / sto eur?

V reštaurácii V restauraci

Chcel by som si rezervovať jeden stôl. / Chcela by som si rezervovať jeden stôl. Chtěl bych si rezervovat jeden stůl. Chtěla bych si rezervovat jeden stůl.
Prosíme si stôl pre dve / tri / štyri osoby. Prosíme si stůl pro dvě / tři / čtyři osoby.
Je tento stôl voľný? Je tento stůl volný?
Ľutujem, je obsadený / Ľutujem, je rezervovaný. Lituji, je obsazený. / Lituji, je rezervovaný.
Jedálny lístok, prosím! / Nápojový lístok, prosím! / Jídelníček, prosím! / Nápojový lístek, prosím!
Máte nejaké vegetariánske jedlá? Máte nějaká vegetariánská jídla?
Čo si prajete na pitie? Co si přejete na pití?
Máte vybrané? Máte vybráno?
Pán čašník, zaplatíme. Pane vrchní, zaplatíme.
Platíme spolu. / Platíme každý zvlášť. Platíme dohromady. / Platíme každý zvlášť.
čašník / čašníčka číšník, vrchní, servírka
účet účet
tringelt / prepitné tuzér, spropitné
raňajky snídaně
obed oběd
olovrant svačina
večera večeře
voda voda
minerálka minerálka
kofola kofola
svetlé pivo / tmavé pivo světlé pivo / tmavé pivo
červené víno / biele víno červené víno / bílé víno
káva káva
čaj čaj
mlieko mléko
horúca čokoláda horká čokoláda
džús džus