Phrases utiles

Najčastejšie výrazy Expressions courantes

Áno. Oui.
Nie. Non.
Nech sa páči. Tenez.
Prosím. S’il vous plaît.
Ďakujem. Merci.
Nie je za čo. De rien.
Dobrú chuť. Bon appétit.
Podobne. / Aj vám De même. / À vous aussi.
Na zdravie. Santé.
Prepáč. / Prepáčte. Excuse-moi. / Excusez-moi.
Nič sa nestalo. Ça ne fait rien.
Milujem ťa. Je t’aime.
Všetko najlepšie! Meilleurs vœux !
Koľko to stojí? Combien ça coûte ?
Pozor! Attention !
Horí! Au feu !
Pomoc! À l’aide !

Zoznámenie sa Se présenter

Dovoľte, aby som sa predstavil... / Dovoľte, aby som sa predstavila... Permettez que je me présente…
Rád by som vám predstavil pána... J’aimerais vous présenter M.…
Rada by som vám predstavila pani... J’aimerais vous présenter Mme…
Ako sa voláš? / Ako sa voláte? Comment t’appelles-tu ? / Comment vous appelez-vous ?
Teší ma. Enchanté.
Hovoríš po slovensky? / Hovoríte po slovensky? Parles-tu slovaque ? / Parlez-vous slovaque ?
Áno, hovorím po slovensky, ale nie veľmi dobre. Oui, je parle slovaque, mais pas très bien.
Nie, nehovorím po slovensky. Non, je ne parle pas slovaque.
Nerozumiem. Je ne comprends pas.
Ako sa máš? / Ako sa máte? Comment vas-tu ? / Comment allez-vous ?
Dobre. / Zle. / A ty? / A vy? Bien. / Mal. Et toi ? / Et vous ?

Cestovanie Voyager

vlak train
autobus bus
taxík taxi
auto voiture
lietadlo avion
občiansky preukaz carte d’identité
pas passeport
preukaz poistenca carte d’assuré
Lístok do Bratislavy, prosím. Un billet pour Bratislava, s’il vous plaît.
Je to miesto voľné? Cette place est-elle libre ?
Dobrý deň, kontrola cestovných lístkov. Bonjour, contrôle des billets.
Nasledujúca zastávka Trnava. Prochain arrêt : Trnava.
Konečná, prosím, vystupovať! Terminus, veuillez descendre !

V meste En ville

Kde nájdem... Où puis-je trouver… ?
hotel hôtel
potraviny produits alimentaires
nemocnica hôpital
lekáreň pharmacie
autobusová stanica / vlaková stanica gare routière / gare ferroviaire
banka banque
zmenáreň bureau de change
pošta poste
informačné centrum centre d’informations
centrum mesta centre-ville
štadión stade
pizzeria pizzeria
trafika bureau de tabac
reštaurácia restaurant
kaviareň s Wifi café avec WiFi
Vchod / Východ Entrée / Sortie
Úschovňa batožín Dépôt de bagages
Príchody / Odchody / Meškanie Arrivées / Départs / Retard
Vstup zakázaný Entrée interdite
Otvorené / Zatvorené Ouvert / Fermé
Fajčenie zakázané Interdiction de fumer
Neotvárať Ne pas ouvrir
Prvá pomoc / Pohotovosť Premiers secours / Urgences
WC muži / WC ženy WC hommes / WC femmes
Páni / Dámy Messieurs / Dames

V hoteli À l’hôtel

Máte voľnú izbu? Avez-vous une chambre de libre ?
Všetky izby sú obsadené. Toutes les chambres sont occupées.
Chcem si rezervovať dve izby. Je veux réserver deux chambres.
Mám u vás rezervovanú izbu. J’ai une chambre réservée chez vous.
izba s kúpeľnou a WC chambre avec salle de bains et WC
Koľko to stojí na noc? / Koľko to stojí na deň? Combien ça coûte pour une nuit ? / Combien ça coûte pour une journée ?
Sú v cene aj raňajky? Le petit déjeuner est-il compris dans le prix ?
na jednu noc vrátane raňajok pour une nuit, y compris le petit déjeuner
Kde si môžem kúpiť...? Où puis-je acheter… ?
Čo si prajete? Que désirez-vous ?
Prajete si ešte niečo? Désirez-vous encore quelque chose ?
Nie, ďakujem, to je všetko. Non, merci, c’est tout.
Mohli by ste mi rozmeniť dvadsať / päťdesiať / sto eur? Pourriez-vous me changer vingt / cinquante / cent euros ?

V reštaurácii Au restaurant

Chcel by som si rezervovať jeden stôl. / Chcela by som si rezervovať jeden stôl. Je voudrais réserver une table.
Prosíme si stôl pre dve / tri / štyri osoby. Une table pour deux / trois / quatre personnes, s’il vous plaît.
Je tento stôl voľný? Cette table est-elle libre ?
Ľutujem, je obsadený / Ľutujem, je rezervovaný. Désolé, elle est occupée. / Désolé, elle est réservée.
Jedálny lístok, prosím! / Nápojový lístok, prosím! / Le menu, s’il vous plaît ! / La carte des boissons, s’il vous plaît !
Máte nejaké vegetariánske jedlá? Avez-vous des plats végétariens ?
Čo si prajete na pitie? Que désirez-vous boire ?
Máte vybrané? Avez-vous choisi ?
Pán čašník, zaplatíme. Garçon, l’addition.
Platíme spolu. / Platíme každý zvlášť. Nous payons ensemble. / Nous payons séparément.
čašník / čašníčka serveur, serveuse
účet addition
tringelt / prepitné pourboire
raňajky petit déjeuner
obed déjeuner
olovrant goûter
večera dîner
voda eau
minerálka eau minérale
kofola Kofola (sorte de Cola)
svetlé pivo / tmavé pivo bière blonde / bière brune
červené víno / biele víno vin rouge / vin blanc
káva café
čaj thé
mlieko lait
horúca čokoláda chocolat chaud
džús jus de fruit