Fraze utile

Najčastejšie výrazy Cele mai frecvente expresii

Áno. Da.
Nie. Nu.
Nech sa páči. Aici, vă rog.
Prosím. Vă rog.
Ďakujem. Mulțumesc.
Nie je za čo. Pentru puțin/pentru nimic/n-aveți de ce.
Dobrú chuť. Poftă bună.
Podobne. / Aj vám La fel/ Și DVs.
Na zdravie. Noroc.
Prepáč. / Prepáčte. Scuze. Scuzați.
Nič sa nestalo. Nu face nimic.
Milujem ťa. Te iubesc.
Všetko najlepšie! Toate cele bune!
Koľko to stojí? Cât costă aceasta/asta?
Pozor! Atenție!
Horí! Foc!
Pomoc! Ajutor!

Zoznámenie sa A face cunosștință

Dovoľte, aby som sa predstavil... / Dovoľte, aby som sa predstavila... Permiteți-mi, să mă prezint.
Rád by som vám predstavil pána... Aș dori să vi-l prezint pe domnul...
Rada by som vám predstavila pani... Aș dori să vă prezint pe doamna...
Ako sa voláš? / Ako sa voláte? Cum te numești? Cum vă numiți?
Teší ma. Foarte încântat / Mă bucur și eu.
Hovoríš po slovensky? / Hovoríte po slovensky? Vorbești slovacă/limba slovacă? Vorbiți slovacă?
Áno, hovorím po slovensky, ale nie veľmi dobre. Da, eu vorbesc slovacă, dar nu foarte bine.
Nie, nehovorím po slovensky. Nu, nu vorbesc deloc slovacă.
Nerozumiem. Nu înțeleg.
Ako sa máš? / Ako sa máte? Ce mai faci? Ce mai faceți?
Dobre. / Zle. / A ty? / A vy? Bine / rău. Și tu? / Și Dumneavoastră?

Cestovanie Călătorii

vlak tren
autobus autobuz
taxík taxi
auto mașină
lietadlo avion
občiansky preukaz CI/ carte de identitate
pas pașaport turistic
preukaz poistenca card de sănătate
Lístok do Bratislavy, prosím. Un bilet de călătorie spre Bratislava, vă rog.
Je to miesto voľné? Locul este liber?
Dobrý deň, kontrola cestovných lístkov. Bună ziua, controlul biletelor.
Nasledujúca zastávka Trnava. Următoarea stație/oprire (este) Trnava.
Konečná, prosím, vystupovať! Capăt de linie, vă rog, coborâți!

V meste În oraș

Kde nájdem... Unde găsesc...?
hotel hotel
potraviny alimente
nemocnica spital
lekáreň farmacie
autobusová stanica / vlaková stanica autogară / gară
banka bancă
zmenáreň casă de schimb valutar
pošta poștă
informačné centrum Centru informații turistice
centrum mesta centrul orașului
štadión stadion
pizzeria pizzerie
trafika tutungerie
reštaurácia restaurant
kaviareň s Wifi Café cu WLAN
Vchod / Východ Intrare / Ieșire
Úschovňa batožín Păstrarea bagajelor
Príchody / Odchody / Meškanie Sosiri / Plecări / Întărziere
Vstup zakázaný Intrarea interzisă
Otvorené / Zatvorené Deschis / Închis
Fajčenie zakázané Fumatul interzis
Neotvárať a nu deschide
Prvá pomoc / Pohotovosť Primul ajutor / Serviciul de urgență
WC muži / WC ženy WC bărbați / WC femei
Páni / Dámy Domnilor/doamnelor

V hoteli La hotel

Máte voľnú izbu? Aveți o cameră liberă?
Všetky izby sú obsadené. Toate camerele sunt ocupate.
Chcem si rezervovať dve izby. Aș dori să rezerv două camere.
Mám u vás rezervovanú izbu. Am rezervat la dumneavostră o cameră.
izba s kúpeľnou a WC o cameră cu baie și WC
Koľko to stojí na noc? / Koľko to stojí na deň? Cât costă acesta pentru o noapte? / Cât costă acesta pentru o zi?
Sú v cene aj raňajky? Micul dejun este inclus?
na jednu noc vrátane raňajok pe noapte, mic dejun inclus
Kde si môžem kúpiť...? Unde (îmi) pot cumpăra...?
Čo si prajete? Ce doriți?
Prajete si ešte niečo? Mai doriți ceva?
Nie, ďakujem, to je všetko. Nu, mulțumesc, asta e tot.
Mohli by ste mi rozmeniť dvadsať / päťdesiať / sto eur? Puteți să-mi schimbați douăzeci/cincizeci/o sută de euro?

V reštaurácii La restaurant

Chcel by som si rezervovať jeden stôl. / Chcela by som si rezervovať jeden stôl. Aș dori să rezerv o masă.
Prosíme si stôl pre dve / tri / štyri osoby. Am dori să rezervăm o masă pentru două/trei/patru persoane.
Je tento stôl voľný? Este liberă această masă?
Ľutujem, je obsadený / Ľutujem, je rezervovaný. Îmi pare rău, e ocupată / Îmi pare rău, e rezervată.
Jedálny lístok, prosím! / Nápojový lístok, prosím! / Meniul, vă rog! Meniul cu băuturi, vă rog!
Máte nejaké vegetariánske jedlá? Aveți feluri de mâncare vegetariene (în/la ofertă)?
Čo si prajete na pitie? Ce ați dori să beți?
Máte vybrané? Ați ales deja (un fel de mâncare din meniu) ?
Pán čašník, zaplatíme. Domnule chelner, vă rog, plata.
Platíme spolu. / Platíme každý zvlášť. Plătim împreună / Plătim separat.
čašník / čašníčka chelner, chelneriță
účet nota de plată
tringelt / prepitné bacșis
raňajky mic dejun
obed prânz
olovrant gustare între mese
večera cină
voda apă
minerálka apă minerală
kofola Kofola (un fel/tip de Cola)
svetlé pivo / tmavé pivo ber blondă / bere brună
červené víno / biele víno vin roșu / vin alb
káva cafea
čaj ceai
mlieko lapte
horúca čokoláda ciololcată fierbinte
džús suc