유용한 표현

Najčastejšie výrazy 가장 빈번하게 사용되는 표현

Áno. 예.
Nie. 아니요.
Nech sa páči. 여기 있습니다.
Prosím. (남에게 정중하게 무엇을 부탁하거나 하라고 할 때 덧붙이는 말) 부디, 제발
Ďakujem. 고맙습니다.
Nie je za čo. 천만에요. 별말씀을요.
Dobrú chuť. 식사 맛있게 하세요.
Podobne. / Aj vám 마찬가지에요. / 당신도요.
Na zdravie. 건배
Prepáč. / Prepáčte. 죄송합니다.(비격식/격식)
Nič sa nestalo. 신경쓰지 마세요.
Milujem ťa. 사랑해
Všetko najlepšie! 행운을 빌어요!
Koľko to stojí? 얼마입니까?
Pozor! 조심하세요!
Horí! 불이야!
Pomoc! 도와주세요!

Zoznámenie sa 소개

Dovoľte, aby som sa predstavil... / Dovoľte, aby som sa predstavila... 제 소개를 하겠습니다...(화자가 남자일때/화자가 여자일때)
Rád by som vám predstavil pána... 당신께 ...씨를 소개해 드리고 싶습니다.
Rada by som vám predstavila pani... 당신에게 ...씨를 소개해 드리고 싶습니다.
Ako sa voláš? / Ako sa voláte? 이름이 뭐니? / 성함이 어떻게 되세요?
Teší ma. 반가워요.
Hovoríš po slovensky? / Hovoríte po slovensky? 슬로바키아어 할 줄 아니? / 슬로바키아어 할 줄 아세요?
Áno, hovorím po slovensky, ale nie veľmi dobre. 네, 슬로바키아어 합니다, 잘하지는 못해요.
Nie, nehovorím po slovensky. 아니요, 슬로바키아어 할 줄 모릅니다.
Nerozumiem. 이해하지 못했습니다.
Ako sa máš? / Ako sa máte? 잘 지내? /잘 지내세요?
Dobre. / Zle. / A ty? / A vy? 잘 지내요. / 별로에요. 너는? / 당신은요?

Cestovanie 여행

vlak 기차
autobus 버스
taxík 택시
auto
lietadlo 비행기
občiansky preukaz 신분증
pas 여권
preukaz poistenca 보건증
Lístok do Bratislavy, prosím. 브라티슬라바행 표 주세요.
Je to miesto voľné? 여기 빈자리인가요?
Dobrý deň, kontrola cestovných lístkov. 안녕하세요, 검표하겠습니다.
Nasledujúca zastávka Trnava. 다음 정류장은 트르나바입니다.
Konečná, prosím, vystupovať! 마지막 정류장입니다, 하차해주십시오.

V meste 도심에서

Kde nájdem... 어디에서 찾을 수 있나요?
hotel 호텔
potraviny 식료품점
nemocnica 병원
lekáreň 약국
autobusová stanica / vlaková stanica 버스 정류장/ 기차역
banka 은행
zmenáreň 환전소
pošta 우체국
informačné centrum 안내소
centrum mesta 도심부
štadión 경기장
pizzeria 피자 전문점
trafika 신문 가판대
reštaurácia 식당
kaviareň s Wifi 와이파이가 가능한 카페
Vchod / Východ 입구 / 출구
Úschovňa batožín 수화물 임시 보관소
Príchody / Odchody / Meškanie 도착 / 출발 / 지연
Vstup zakázaný 출입 금지
Otvorené / Zatvorené 열린 / 닫힌
Fajčenie zakázané 금연
Neotvárať 열지 않음
Prvá pomoc / Pohotovosť 응급처치 / 응급
WC muži / WC ženy 남자화장실 / 여자화장실
Páni / Dámy 신사 / 숙녀

V hoteli 호텔에서

Máte voľnú izbu? 빈 방 있나요?
Všetky izby sú obsadené. 모든 방이 예약되었습니다.
Chcem si rezervovať dve izby. 방 2개를 예약하고 싶습니다.
Mám u vás rezervovanú izbu. 이 호텔에 방을 예약했습니다.
izba s kúpeľnou a WC 욕실이 딸린 방
Koľko to stojí na noc? / Koľko to stojí na deň? 하룻밤에 얼마 입니까? / 하루에 얼마입니까?
Sú v cene aj raňajky? 조식도 포함된 가격입니까?
na jednu noc vrátane raňajok 1박, 조식 포함
Kde si môžem kúpiť...? 어디에서 살 수 있습니까?
Čo si prajete? 무엇을 도와드릴까요?
Prajete si ešte niečo? 더 필요한것이 있으십니까?
Nie, ďakujem, to je všetko. 아니요, 감사합니다. 됐습니다.
Mohli by ste mi rozmeniť dvadsať / päťdesiať / sto eur? 이십 / 오십 / 백 유로를 환전해 주실 수 있습니까?

V reštaurácii 식당에서

Chcel by som si rezervovať jeden stôl. / Chcela by som si rezervovať jeden stôl. 테이블 하나를 예약하고 싶습니다. (화자가 남 / 여)
Prosíme si stôl pre dve / tri / štyri osoby. 2인 / 3인 / 4인석으로 부탁드립니다.
Je tento stôl voľný? 여기 빈 테이블인가요?
Ľutujem, je obsadený / Ľutujem, je rezervovaný. 죄송합니다, 자리 있어요. / 죄송합니다,예약석입니다.
Jedálny lístok, prosím! / Nápojový lístok, prosím! / 식사 메뉴 주세요! / 음료 메뉴 주세요!
Máte nejaké vegetariánske jedlá? 채식주의 메뉴가 있습니까?
Čo si prajete na pitie? 마실 것은 뭘로 하시겠습니까?
Máte vybrané? 결정하셨습니까?
Pán čašník, zaplatíme. 계산하겠습니다.
Platíme spolu. / Platíme každý zvlášť. 같이 계산하겠습니다. / 따로 계산하겠습니다.
čašník / čašníčka 종업원(남, 녀)
účet 계산서
tringelt / prepitné
raňajky 아침식사
obed 점심식사
olovrant 오후 다과
večera 저녁식사
voda
minerálka 생수
kofola 코폴라(슬로바키아 콜라)
svetlé pivo / tmavé pivo 맥주 / 흑맥주
červené víno / biele víno 레드와인 / 화이트와인
káva 커피
čaj
mlieko 우유
horúca čokoláda 핫 초콜릿
džús 쥬스