Useful phrases

Najčastejšie výrazy Most frequent expressions

Áno. Yes.
Nie. No.
Nech sa páči. Here you are.
Prosím. Please.
Ďakujem. Thank you.
Nie je za čo. You're welcome.
Dobrú chuť. Enjoy your meal.
Podobne. / Aj vám Likewise. / Same to you.
Na zdravie. Cheers.
Prepáč. / Prepáčte. Excuse me. (informal/singular - formal/plural)
Nič sa nestalo. Never mind.
Milujem ťa. I love you.
Všetko najlepšie! Best wishes!
Koľko to stojí? How much does it cost?
Pozor! Attention!
Horí! Fire!
Pomoc! Help!

Zoznámenie sa Introductions

Dovoľte, aby som sa predstavil... / Dovoľte, aby som sa predstavila... Let me to introduce myself... (informal/singular - formal/plural)
Rád by som vám predstavil pána... Let me introduce you to Mr. ...
Rada by som vám predstavila pani... Let me introduce Mrs. ... to you
Ako sa voláš? / Ako sa voláte? What's your name? (informal/singular - formal/plural)
Teší ma. Nice to meet you.
Hovoríš po slovensky? / Hovoríte po slovensky? Do you speak Slovak? (informal/singular - formal/plural)
Áno, hovorím po slovensky, ale nie veľmi dobre. Yes, I speak Slovak, but not very well.
Nie, nehovorím po slovensky. No, I don't speak Slovak.
Nerozumiem. I don't understand.
Ako sa máš? / Ako sa máte? How are you? (informal/singular - formal/plural)
Dobre. / Zle. / A ty? / A vy? Fine. / Not too good. What about you? (informal/singular - formal/plural)

Cestovanie Travel

vlak train
autobus bus
taxík taxi
auto car
lietadlo airplane
občiansky preukaz identity card
pas passport
preukaz poistenca health card
Lístok do Bratislavy, prosím. One ticket to Bratislava please.
Je to miesto voľné? Is this seat free?
Dobrý deň, kontrola cestovných lístkov. Good morning, ticket please.
Nasledujúca zastávka Trnava. The next stop is Trnava.
Konečná, prosím, vystupovať! Last stop, please alight from the train.

V meste In town

Kde nájdem... Where can I find...
hotel a hotel
potraviny a grocery store
nemocnica a hospital
lekáreň a drugstore
autobusová stanica / vlaková stanica a bus station / train station
banka a bank
zmenáreň a currency exchange
pošta a post office
informačné centrum an information centre
centrum mesta the city centre
štadión the stadium
pizzeria a pizzeria
trafika a news stand
reštaurácia a restaurant
kaviareň s Wifi a cafe with WiFi
Vchod / Východ Entrance / Exit
Úschovňa batožín a left luggage office
Príchody / Odchody / Meškanie Arrivals / Departures / Delays
Vstup zakázaný No entrance
Otvorené / Zatvorené Open / Closed
Fajčenie zakázané No smoking
Neotvárať Do not open
Prvá pomoc / Pohotovosť First aid / Emergency
WC muži / WC ženy men's toilet / women's toilet
Páni / Dámy Gentlemen / Ladies

V hoteli In a hotel

Máte voľnú izbu? Do you have a free room?
Všetky izby sú obsadené. All of the rooms are occupied.
Chcem si rezervovať dve izby. I want to reserve two rooms.
Mám u vás rezervovanú izbu. I have reserved a room at your hotel.
izba s kúpeľnou a WC a room with an en-suite toilet
Koľko to stojí na noc? / Koľko to stojí na deň? How much does it cost per night? / How much does it cost per day?
Sú v cene aj raňajky? Is breakfast included?
na jednu noc vrátane raňajok for one night, including breakfast
Kde si môžem kúpiť...? Where can I buy...?
Čo si prajete? What can I do for you?
Prajete si ešte niečo? Would you like anything else?
Nie, ďakujem, to je všetko. No thanks, that's all.
Mohli by ste mi rozmeniť dvadsať / päťdesiať / sto eur? Can you change twenty / fifty / one hundred euros for me?

V reštaurácii At a restaurant

Chcel by som si rezervovať jeden stôl. / Chcela by som si rezervovať jeden stôl. I would like to reserve a table. [m/f]
Prosíme si stôl pre dve / tri / štyri osoby. A table for two / three / four, please.
Je tento stôl voľný? Is this table free?
Ľutujem, je obsadený / Ľutujem, je rezervovaný. Sorry, it is occupied. / Sorry, it is reserved.
Jedálny lístok, prosím! / Nápojový lístok, prosím! / A menu, please! / A drinks menu, please!
Máte nejaké vegetariánske jedlá? Do you have any vegetarian entrees?
Čo si prajete na pitie? What would you like to drink?
Máte vybrané? Have you decided?
Pán čašník, zaplatíme. Waiter, the bill please.
Platíme spolu. / Platíme každý zvlášť. We'll pay together / We'll pay separately.
čašník / čašníčka waiter, waitress
účet bill
tringelt / prepitné tip
raňajky breakfast
obed lunch
olovrant tea, afternoon snack
večera dinner
voda water
minerálka mineral water
kofola kofola (Slovak cola)
svetlé pivo / tmavé pivo light beer / dark beer
červené víno / biele víno red wine / white wine
káva coffee
čaj tea
mlieko milk
horúca čokoláda hot chocolate
džús juice