Negace

Pro sloveso byť:

1:
Je to vlak?
2:
Nie, to nie je vlak, ale autobus.
1:
Sú tvoji rodičia doma?
2:
Nie, nie sú doma.

Pro všechna ostatní slovesa:

1:
Máš dvadsať rokov?
2:
Nie, nemám dvadsať rokov.
1:
Cestoval si taxíkom?
2:
Nie, necestoval som taxíkom, ale električkou.
1:
Išiel si pešo?
2:
Nie, nešiel som pešo.

Ve slovenštině existuje i tzv. dvojitá negace – když se ve větě nachází nejen jedno, ale několik slov se záporným významem.

nie je není
žiadny/nijaký žádný
nikdy nikdy
nemám nemám
1:
Je to dom?
Je to dům?
2:
Nie, to nie je žiadny/nijaký dom, to je auto.
Ne, to není žádný dům, to je auto.
1:
Máš čas?
Máš čas?
2:
Nie, nikdy nemám čas.
Ne, nikdy nemám čas.

Význam věty je stále záporný.