Negácia

Pre sloveso byť:

1:
Je to vlak?
2:
Nie, to nie je vlak, ale autobus.
1:
Sú tvoji rodičia doma?
2:
Nie, nie sú doma.

Pre všetky ostatné slovesá:

1:
Máš dvadsať rokov?
2:
Nie, nemám dvadsať rokov.
1:
Cestoval si taxíkom?
2:
Nie, necestoval som taxíkom, ale električkou.
1:
Išiel si pešo?
2:
Nie, nešiel som pešo.

V slovenčine existuje aj tzv. dvojitá negácia - keď sa vo vete nachádza nielen jedno, ale viacero slov so záporným významom.

nie je nie je
žiadny/nijaký žiadny/nijaký
nikdy nikdy
nemám nemám
1:
Je to dom?
Je to dom?
2:
Nie, to nie je žiadny/nijaký dom, to je auto.
Nie, to nie je žiadny/nijaký dom, to je auto.
1:
Máš čas?
Máš čas?
2:
Nie, nikdy nemám čas.
Nie, nikdy nemám čas.

Význam vety je stále záporný.