Negazione

Verbo byť (essere):

1:
Je to vlak?
2:
Nie, to nie je vlak, ale autobus.
1:
Sú tvoji rodičia doma?
2:
Nie, nie sú doma.

Tutti gli altri verbi

1:
Máš dvadsať rokov?
2:
Nie, nemám dvadsať rokov.
1:
Cestoval si taxíkom?
2:
Nie, necestoval som taxíkom, ale električkou.
1:
Išiel si pešo?
2:
Nie, nešiel som pešo.

Le cosiddette doppie negazioni

nie je Non è
žiadny/nijaký nessuno
nikdy mai
nemám Non ho
1:
Je to dom?
È una casa?
2:
Nie, to nie je žiadny/nijaký dom, to je auto.
No, quella non è una casa, è un'auto.
1:
Máš čas?
Hai tempo?
2:
Nie, nikdy nemám čas.
No, non ho mai tempo.

Il significato della frase è ancora negativo