Заперечення

Для дієслова бути:

1:
Je to vlak?
2:
Nie, to nie je vlak, ale autobus.
1:
Sú tvoji rodičia doma?
2:
Nie, nie sú doma.

Для всіх інших дієслів:

1:
Máš dvadsať rokov?
2:
Nie, nemám dvadsať rokov.
1:
Cestoval si taxíkom?
2:
Nie, necestoval som taxíkom, ale električkou.
1:
Išiel si pešo?
2:
Nie, nešiel som pešo.

В словацькій мові існує тзв. подвійне заперечення, коли у реченні є не одне, а більше заперечних слів

nie je не є
žiadny/nijaký жодний/ніякий
nikdy ніколи
nemám не маю
1:
Je to dom?
Це будинок?
2:
Nie, to nie je žiadny/nijaký dom, to je auto.
Ні, це не будинок, це машина.
1:
Máš čas?
Ти маєш час?
2:
Nie, nikdy nemám čas.
Ні, я ніколи не маю час.

Значення речення залишається заперечним.