Negacja

przed czasownikiem byť:

1:
Je to vlak?
2:
Nie, to nie je vlak, ale autobus.
1:
tvoji rodičia doma?
2:
Nie, nie doma.

przed pozostałymi czasownikami:

1:
Máš dvadsať rokov?
2:
Nie, nemám dvadsať rokov.
1:
Cestoval si taxíkom?
2:
Nie, necestoval som taxíkom, ale električkou.
1:
Išiel si pešo?
2:
Nie, nešiel som pešo.

W języku słowackim istnieje tzw. podwójna negacja – kiedy w zdaniu znajduje się nie jedno, ale więcej wyrazów oznaczających zaprzeczenie.

nie je nie jest
žiadny/nijaký żaden
nikdy nigdy
nemám nie mam
1:
Je to dom?
Czy to jest dom?
2:
Nie, to nie je žiadny/nijaký dom, to je auto.
Nie, to nie jest żaden dom, to jest auto.
1:
Máš čas?
Masz czas?
2:
Nie, nikdy nemám čas.
Nie, nigdy nie mam czasu.

Znaczenie zdania jest przeczące.