Negacija

Za glagol byť [biti]:

1:
Je to vlak?
2:
Nie, to nie je vlak, ale autobus.
1:
tvoji rodičia doma?
2:
Nie, nie doma.

Za sve ostale glagole:

1:
Máš dvadsať rokov?
2:
Nie, nemám dvadsať rokov.
1:
Cestoval si taxíkom?
2:
Nie, necestoval som taxíkom, ale električkou.
1:
Išiel si pešo?
2:
Nie, nešiel som pešo.

U slovačkom jeziku postoji i tzv. dvojna negacija - kada se u rečenici nalazi ne samo jedna, već više riječi koje znače negaciju.

nie je nije
žiadny/nijaký nijedan/nikakav
nikdy nikada
nemám nemam
1:
Je to dom?
To je kuća?
2:
Nie, to nie je žiadny/nijaký dom, to je auto.
Ne, to nije nikakva kuća, to je auto.
1:
Máš čas?
Imaš vremena?
2:
Nie, nikdy nemám čas.
Ne, nikada nemam vremena.

Značenje rečenice uvijek je negativno.