Negacio

Verbo byť (esti):

1:
Je to vlak?
2:
Nie, to nie je vlak, ale autobus.
1:
tvoji rodičia doma?
2:
Nie, nie doma.

Ĉiuj aliaj verboj?

1:
Máš dvadsať rokov?
2:
Nie, nemám dvadsať rokov.
1:
Cestoval si taxíkom?
2:
Nie, necestoval som taxíkom, ale električkou.
1:
Išiel si pešo?
2:
Nie, nešiel som pešo.

Tiel nomita duobla negado ekzistas en la slovaka, kiam pli ol unu nea vorto povas troviĝi en frazo.

nie je ĝi ne estas
žiadny/nijaký ne/neniu
nikdy neniam
nemám Mi ne (-is)
1:
Je to dom?
Ĉu ĝi estas domo?
2:
Nie, to nie je žiadny/nijaký dom, to je auto.
Ne, ĝi ne estas domo, ĝi estas aŭto.
1:
Máš čas?
Ĉu vi havas tempon?
2:
Nie, nikdy nemám čas.
Ne, mi neniam havas tempon.

La signifo de la frazo ankoraŭ estas negativa.