Negația

La vebul byť [a fi]:

1:
Je to vlak?
2:
Nie, to nie je vlak, ale autobus.
1:
Sú tvoji rodičia doma?
2:
Nie, nie sú doma.

La toate celelalte verbe:

1:
Máš dvadsať rokov?
2:
Nie, nemám dvadsať rokov.
1:
Cestoval si taxíkom?
2:
Nie, necestoval som taxíkom, ale električkou.
1:
Išiel si pešo?
2:
Nie, nešiel som pešo.

În slovacă există așa numita negație dublă - când în propoziție sunt nu numai un cuvânt ci chiar mai multe cuvinte cu o semnificație de negare.

nie je nu este
žiadny/nijaký niciun
nikdy niciodată
nemám am eu nu
1:
Je to dom?
Este aceasta o casă?
2:
Nie, to nie je žiadny/nijaký dom, to je auto.
Nu, asta nu e nicio casă, e o mașină.
1:
Máš čas?
Ai timp?
2:
Nie, nikdy nemám čas.
Nu, niciodată nu am eu timp.

Sensul propiziției este mereu negat.